HOMEOPATICKÁ POMOC PŘI VÝSKYTU OPARŮ

Opary bolí, hojí se pomalu a jednotlivé výsevy opětovně propukají v závislosti na okolních podmínkách a psychickém rozpoložení daného člověka.

S homeopatickou léčbou se délka hojení oparu výrazně zkrátí, díky možnosti preventivní léčby se zpočátku prodlouží intervaly mezi recidivami výsevů a posléze zpravidla dojde k úplnému vymizení obtíží. Virus oparu, tedy herpes simplex typu 1 a 2, je častým „parazitem periferního nervového systému“. První setkání člověka s tímto virem proběhne často již během prvních let života, a to obvykle zcela bez příznaků nebo se projeví výsevem aft na sliznici dutiny ústní. Pak si virus vybuduje svůj „základní tábor“ ve spádovém nervovém uzlíku a při jakémkoli oslabení organismu vycestuje ven podél nervového vlákna. Prvním projevem infekce je pocit pálení a teprve pak se objeví drobné puchýřky plné čiré tekutiny. Ta se následně zakalí a vznikne strup. Každé stadium oparu vyžaduje jiný homeopatický lék, a proto je důležité si uvědomit, v jakém stadiu se infekce právě nachází.

Akutní stav

První volbou řešení aktuálního stavu je lék Oscillococcinum. Při pocitu mravenčení v místě budoucího výsevu podáváme jednu tubu a dávku zopakujeme, jakmile se tento pocit znovu objeví (nejčastěji je nutné dávku zopakovat každou hodinu ještě 2x). Nasadíme-li Oscillococcinum včas (při únavě, na začátku virózy, při aklimatizaci nebo velké psychické či fyzické zátěži), aktivujeme imunitní systém a tím působíme preventivně proti rozvoji jakékoli virové infekce.

Dalším lékem je Apis mellifica 30 C – 5 granulí léku podáváme při pocitu pálení a píchání v místě budoucího oparu, dávku opakujeme 3x za den.

Třetím lékem je Rhus Toxicodendron 15 C, který nasazujeme při výsevu malých puchýřků. Jednu dávku, tj. 5 granulí, podáváme každou hodinu 3x, poté cca 2 – 3 dny 2x denně 5 granulí.

Pokračuje-li pak opar výsevem jednoho většího puchýře, přidáme lék Cantharis 15 C, každou hodinu 5 granulí.

Velmi dobrým pomocníkem, pokud opar provází intenzivní „nervová bolest“, může být homeopatický lék Hypericum perforatum 30 C, ve chvíli bolestí užijte 5 granulí.

Nezapomínejte, že Oscillococcinum je v tomto ročním období velmi dobrým preventivním lékem pro celou rodinu na posílení imunity – užívejte jednu dávku (dózu) 1x týdně.

Je-li pacient citlivý na sluneční záření a opary se u něj nejčastěji vyskytují při pobytu u moře nebo na horách, kde je sníh a slunečné počasí, a mívá-li rozpraskané rty, potřebuje lék Muriaticum acidum 15 C. Pacient má většinou více ložisek oparu najednou. Dávkujeme také 5 granulí každou hodinu.

Ve fázi vytvoření strupu nasazujeme lék Mezereum 15 C a podáváme tři dávky denně až do zhojení oparu.

Opakované výsevy oparu

Níže uvedené léky pomáhají, aby k výsevu nedošlo, až u 80 % pacientů: Natrium muriaticum 30 C podáváme preventivně v dávce 5 granulí 1x týdně u lidí trpících oparem v důsledku únavy či dehydratace, při horečce, slunění a pobytu u moře.

Lék Sepia officinalis 30 C nasazujeme, pokud se opar vysévá v souvislosti s menstruací nebo je v oblasti pohlavních orgánů. Podáváme jej rovněž 1x týdně minimálně 3 měsíce, stejně jako v případě léku Natrum muriaticum.

MUDr. Eliška Bartlová